เครื่องต่อลวด

/เครื่องต่อลวด
เครื่องต่อลวด 2018-01-07T03:10:19+00:00

เครื่องต่อลวด รุ่น DHS 025
ลวดที่ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง            0.5 – 3  mm.
ปากกดชิ้นงาน                            0.4 – 3   mm.
กระแสไฟฟ้า                               2  KVA
น้ำหนักของเครื่อง                        15 kg
ขนาดของเครื่อง                          330 x410 x 310  mm.

เครื่องต่อลวด รุ่น DHS 070
ลวดที่ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง            0.8 – 5.5  mm.
ปากกดชิ้นงาน                            2 – 8   mm.
กระแสไฟฟ้า                               3 KVA 220 V 15A
น้ำหนักของเครื่อง                        69 kg
ขนาดของเครื่อง                          800 x530 x 730  mm.

เครื่องต่อลวด รุ่น DHS 013
ลวดที่ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง            4 – 12 mm.
ปากกดชิ้นงาน                            3 – 9 mm.
กระแสไฟฟ้า                               3 KVA 220 V 15A
น้ำหนักของเครื่อง                        205 kg
ขนาดของเครื่อง                          480X470X440 mm.

เครื่องต่อลวด รุ่น FW 35
ลวดที่ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง            3 – 10 mm.
ปากกดชิ้นงาน                            2 – 10 mm.
กระแสไฟฟ้า                               35 KVA 380 V 160A OR 92A (MAX)
น้ำหนักของเครื่อง                        171 kg
ขนาดของเครื่อง                          560X640X1200 mm.