เครื่องอาร์คทับหลัง

/เครื่องอาร์คทับหลัง
เครื่องอาร์คทับหลัง 2018-01-07T03:29:31+00:00

TWIN-75-R2

TWIN-75-R2

TWIN-75-R2

TWIN-75-R2

เครื่องผลิตเหล็กทับหลัง Model Twin x2- Coiler-CW
–  ลวดขวางป้อนจากม้วน พร้อมตัดและป้อนอัตโนมัติความยาวคงที่
–  ลวดยืนป้อนจากม้วนผ่านชุดดัดลวด 2 แกน
–  ชุดม้วนตั้งระยะความยาวแผงด้วยเคาน์เตอร์และเดินเครื่องม้วนเองอัตโนมัติ เครื่องจะหยุดการทำงานเมื่อม้วนได้ความยาวที่ต้องการ
–  สามารถเดินงานทอแผงได้พร้อมกัน 2 ม้วน
–  ควบคุมการเชื่อมด้วย Micro Computor
–  ความเร็วในการทำงานรวม 2 ม้วน ผลิตได้ 12-20 เมตรต่อนาที
–  ระบายความร้อนด้วยน้ำ