GRATING

/GRATING
GRATING 2018-01-07T03:35:17+00:00

GR-SW-1200-4P

GR-SW-1200-4P

GR-SW-1200-4P

GR-SW-1200-4P

GR-SW-1200-4P

GR-SW-1200-4P

เครื่องผลิตตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ (MODEL GR-200X2-6X1.2M)
ความกว้างลวดขวางสูงสุด                  1200mm.
ขนาดลวดทวิส ที่สามารถเชื่อม            4×4 mm 6x6mm   เชื่อม 4 จุด  ต่อครั้ง  และ 9×9 mm เชื่อม 2จุด  ต่อครั้ง
ขนาดของเหล็กบาร์                            สูง 25-32-40-45-50 หนา 3 และ 5mm.
ระยะห่างเหล็กบาร์                              30mm , 40mm , 50mm
ลักษณะการเชื่อม                               ชุดหัวเชื่อมกดอิสระ 1 ชุด วิ่งไล่เรียงกันมาจากซ้ายไปขวา เชื่อม 4 เส้น ต่อครั้ง
ต้นกำลังการลากชิ้นงานออก ทำงานโดยการลากชิ้นงานออกจากเครื่อง โดยชุดลากออกแบบให้วิ่งบนรางยาว 6.5 เมตร โดยรางออกแบบให้แข็งแรง สามารถรองรับแรงงัด และภาระน้ำหนักของชิ้นงาน ส่วนต้นกำลังมาจาก เซอรโวมอเตอร์ ซึ่งควบคุมระยะ ลากโดยการตั้งโปรแกรม ได้ที่ แผงทัชสกรีน ซึ่งการลากยาวต่อเนื่อง จะทำให้ได้ชิ้นงาน ที่มีขนาด และระยะแม่นยำตามความต้องการ x1— สามารถตั้งให้เว้นช่องว่างช่วงที่จะตัด ให้มากหรือน้อย กว่าช่องว่างงานปกติ
กำลังผลิต                                           ในกรณี เหล็กแบน 34 ชิ้น ลวด 6×6 อารท์ครั้งละ 4จุด
cw  pitch  5cm—    6metre  4.5 pcs /8 hours
cw  pitch 10cm—  6metre  8 pcs / 8 hours
ระบบระบายความร้อน                        ระบายความร้อนด้วยน้ำ